Jeans Produkt håndværker Star Sko All Converse Slank Stil xZYwzHIq

En omfattende strejke for offentligt ansatte i Danmark kan blive en realitet den 6. maj, hvis staten og fagforeningerne ikke finder en overenskomst inden. Strejken kan få store konsekvenser, ikke mindst for dig, som pendler med Øresundstoget over broen. Al togtrafik kan blive indstillet meddeler Banedanmark.

Foto: News Øresund - Nicklas Bunck Sørensen Andersen

 

håndværker Slank Sko Star Stil All Produkt Jeans Converse UPDATE: Lørdag den 28. april blev der indgået aftaler om overenskomster på det kommunale, regionale og statslige område. Dermed er den varslede strejke og lockout indtil videre aflyst.

 

Converse Produkt Sko Jeans Star Stil All Slank håndværker De faglige organisationer har varslet om strejke for cirka 80.000 offentligt ansatte, og arbejdsgiverne har varslet 440.000 ansatte om en lockout. Den 6.maj vil de offentligt ansatte strejke, hvis forhandlingerne ikke er på plads inden. En mulig lockout kan tidligst træde i kraft den 22. maj, seks dage efter at strejken eventuel starter. Hvis der kommer strejke eller lockout i Danmark, rammer det øresundspendlerne, da Banedanmark kan blive tvunget til at indstille togtrafikken i Danmark. Hvis man bor i Sverige og er medlem af de relevante fagforeninger, kan det skabe konsekvenser for ens a-kasse.

Star Sko håndværker Jeans Slank Stil Converse All Produkt Hvis du er medlem af en fagforening under strejken

Hvis du er øresundspendlere, der arbejder offentligt i Danmark og er medlem er en af de relevante fagforeninger, bør du gøre følgende:

  1. Undersøg hvad din danske fagforening kan tilbyde dig økonomisk under en eventuel strejke og lockout, og hvad det betyder for din ansættelse.

  2. Kontakt allerede nu din danske a-kasse, for at høre om du bør flytte dit medlemskab til en svensk a-kasse. Hvis du skal dette, skal du anmode om at få attest PDU1 fra den danske a-kasse, som du skal bruge til den svenske a-kasse.

  3. Kontakt på forhånd med din fremtidige svenske a-kasse og hør hvad de kan fortælle om din situation. 

  4. Hvis konsekvensen bliver, at du skal flytte dit a-kassemedlemskab til Sverige, skal du registrere dig hos den svenske Arbetsförmedlingen på din første dag som arbejdsløs. Når du registrere dig hos Artetsförmedlingen skal du meddele dem om, hvilken svensk a-kasse du vil tilmelde dig hos. Du sender en ansøgning direkte til den svenske a-kasse, som du vil tilmelde dig i, og det er en god idé at vælge en a-kasse, der passer til dit fagområde. Hvis du er usikker på, hvilken svensk a-kasse du vil tilmelde dig i, kan du altid ansøge om medlemskab i Alfa-kassen.

 

Husk dette! Som grænsependler skal du huske, når du kontakter en a-kasse i Sverige eller Danmark, skal du tale med deres EU-sagsbehandler. 

håndværker Star Slank Sko Converse Jeans Stil All Produkt  

Hvis du ikke er medlem af en af de relevante fagforeninger, er du forpligtet til at fortsætte med at arbejde, selvom du bliver påvirket af konflikten.

Togtrafikken over Øresundsbroen kan indstilles

Al togtrafik i Danmark, inklusive Øresundstoget over broen til Sverige, kan blive påvirket, meddeler Banedanmark. Med så mange ansatte, der muligvis skal strejke, bliver det svært at bemande kerneopgaverne, og derfor kan togtrafikken blive indstillet.

Både SJ og Skånetrafikken har meddelt, at de vil stille busser til rådighed, hvis en potentiel dansk strejke og lockout indstiller togtrafikken over Øresundsbroen. Skånetrafikken planlægger at indsætte op til 50 busser, der skal køre mellem Kastrup og Hyllie, hvor pendlere kan skifte til Metro i Kastrup. Metroen bliver ikke påvirket af konflikten og vil køre som normalt.    

 

- Hvis de lukker trafikken, kan vi ikke køre over broen. Men vi håber, at konflikten løser sig, inden vi når dertil, men selvfølgelig skal vi forberede os på det. Hvis situationen opstår, skal vi være forberedte. Vores plan er at holde os opdateret hele tiden, følge udviklingen og være i dialog med begge parter, siger Mikael Espling fra Skånetrafikken til News Øresund.

 

Færgerne som sejler over Øresund mellem Helsingør og Helsingborg drives af et privat selskab og bliver derved ikke påvirket af strejken.

Brun Dame Sandaler Ruskind Trussardi Kvinde Kile 6wCZTxqd
  • Grænsekontroll ved indrejse i Sverige