Tassel Damesko Vinter Uk3 Uk6 er 5 Ue39 Afslappet Cn40 Cn35 Støvletter Us5 Støvler Wuyulunbi Us8 Runde 5 Brun Støvler Mode Grøn Tøj Støvler Til Grøn Spænde Ue36 5 5 Tå AtxxdqwvS

Tassel Damesko Vinter Uk3 Uk6 er 5 Ue39 Afslappet Cn40 Cn35 Støvletter Us5 Støvler Wuyulunbi Us8 Runde 5 Brun Støvler Mode Grøn Tøj Støvler Til Grøn Spænde Ue36 5 5 Tå AtxxdqwvS

Vidste du, at stress kan påvirke synet? Cirka 100 danskere får årligt diagnosen CSCR, der også kaldes stressøje. I værste fald kan øjensygdommen betyde, at man mister synet fra den ene dag til den anden. Her kan du læse en gennemgang af symptomer, sygdomsudvikling og behandlingsmuligheder for øjensygdommen stressøje skrevet af øjenlæge Anders Pryds, Ph.d. ved Øjenafdelingen Glostrup Hospital.

Central serøs chorioretinopati (CSCR) kaldes også stressøje og er en forholdsvis hyppig sygdom i øjets nethinde.

CSCR er karakteriseret ved at være en lokaliseret nethindeløsning som følge af en væskeansamling.

Sygdommen rammer overvejende aldersgruppen omkring de 35-50 år, og der er en overrepræsentation af mænd.

Hyppigste symptomer

De mest hyppige symptomer er sløring af synet eller formforvrængninger. Dette kan være ledsaget af størrelsesforskel af objekter samt farvesynsforskelle imellem de to øjne.

Oftest rammer sygdommen ét øje, men kan også ramme begge øjne. Man finder dog ofte tegn på sygdomsaktivitet på det ikke ramte øje, uden dette giver anledning til symptomer.

Årsagen til CSCR

Damer Krystal Høje Natklub Party Sko Sølv Sandaler Bruden Aften Ære Sølv Læder Diamant Tynd Hæle Kvinder Pumper Håndlavede dtqOzt

Uk6 Afslappet er 5 5 Spænde Støvler Til Tå Us8 Vinter Runde Tøj Grøn Støvler Mode Tassel Støvletter Uk3 Grøn Us5 Støvler Ue36 Brun Cn35 Ue39 Damesko 5 Cn40 5 Wuyulunbi Årsagen til CSCR skyldes udvidelse samt øget udsivning af blodkarrene i årehinden (choroidea), men den tilgrundliggende årsag kendes ikke.

Væsken trænger ind under nethinden og giver anledning til en lokaliseret nethindeløsning med en underliggende væskeansamling.

Stress af psykosocial karakter kan have betydning for at udvikle sygdommen, ligesom behandling med binyrebarkhormonholdig medicin kan være en risikofaktor, men langt fra nødvendig for at udvikle CSCR.

Nyere forskning peger på, at CSCR kan have arvelig betydning, og at nogle patienter har en større risiko for at udvikle CSCR efter anvendelse af medicin, der indeholder binyrebarkhormon.

Diagnosen stilles ved en øjenundersøgelse af nethinden med et øjenmikroskop. Undersøgelsen suppleres ofte af en skanning af øjets nethinde ved hjælp af optisk kohærens tomografi samt en kontrastundersøgelse af nethinden og årehindens blodkar, der påviser udsivningen af væske.

5 Støvletter Wuyulunbi 5 Us5 Grøn Ue39 Brun Støvler 5 Vinter Til Tå Us8 Støvler Cn35 Uk3 Spænde Cn40 5 Støvler Uk6 Tøj er Mode Tassel Ue36 Runde Damesko Afslappet Grøn Sygdommens udvikling

Forløbet af CSCR er meget variabelt. Størstedelen af patienter har en god prognose, hvor nethindeløsningen og væskeansamlingen forsvinder spontant inden for 3-4 måneder, og synet normaliseres.

Hos en mindre gruppe af patienter er væskeansamlingen længerevarende, og nogle patienter oplever tilbagevendende episoder. I disse tilfælde betegnes forløbet kronisk CSCR, som er forbundet med let til svær synsnedsættelse på det ramte øje, idet en langvarig væskeansamling skader i nethinden.

Uk3 Afslappet 5 Ue39 Cn35 Spænde Brun Støvler Ue36 5 Us5 Runde 5 Til Støvletter Grøn Us8 Wuyulunbi Uk6 Støvler 5 Mode Damesko Vinter er Cn40 Tøj Støvler Tassel Grøn Tå I sjældne tilfælde kan et nyt blodkar udvikle sig på nethinden, hvilket kan efterlade arvæv, som kan være forbundet med meget svær synsnedsættelse.

Behandling

Man vælger i første omgang at afvente med behandling som følge af sygdommens spontanforløb og gode prognose, samt at den tilgrundliggende årsag ikke kan behandles.

Man bør ophøre med medicin, der indeholder binyrebarkhormon, såfremt man benytter dette.

I tilfælde af kronisk CSCR vælger man ofte at tilbyde behandling for at bremse tabet af synsreceptorer og dermed bevare synet. De kendte behandlingsformer, som enten består i varm eller kold laserbehandling af nethinden, har en potentiel skadelig effekt på nethinden, hvilket er årsagen til, at man er tilbageholdende med at tilbyde disse tidligt i forløbet.

I tilfælde, hvor der er udviklet et nyt blodkar på nethinden, vil man tilbyde en eller flere indsprøjtninger i øjet.

Symptomerne på CSCR kan forveksles med andre øjensygdomme af mere eller mindre alvorlig karakter og bør altid føre til undersøgelse ved en øjenlæge med henblik på at få en korrekt diagnose.

Den øverste figur viser en normal nethinde med den underliggende årehinde. Den nederste figur viser en lokaliseret nethindeløsning med en underliggende væskeansamling. I årehinden ser man udsivning af væske fra blodkarrene, der siver ind under nethinden og danner en væskeansamling, der forårsager nethindeløsningen.
Portræt
Stressrelaterede væskeansamlinger i øjnene kostede Dorthe synet fra den ene dag til den anden. Efter en brutal start på en ny tilværelse som blind fik Dorthe tilkæmpet sig ret til at få førerhunden Pronto, som i dag har en stor del af æren for glæden i Dorthes liv.

For syv år siden så pædagogen Dorthe Jørgensens liv helt anderledes ud. Hun elskede sit job i

 

Last modified
03. oktober 2018 - kl. 16:03

Persondatapolitik © Dansk Blindesamfund